තමන්ගේ ආත්ම ගෞරවයට හානියක් නොවන ලෙස හැකියාවන්ගෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට කාන්තාවන් ක්‍රියා කළ යුතු බව කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට අයත් බෙල්ලන, විහාරගම පදිංචි නිරෝෂා නිල්මිණි පවසන්නීය.ඇය මතුගම - අලුත්ගම මාර්ගයේ, සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මධ්‍ය විද්‍යාලය ආසන්නයේ 'හෙල්මට්' අලුත්වැඩියා කිරීමේ නිරත වන්නීය.

''මම නොකරපු රැකියාවක් නෑ. මම හොඳට දුක හඳුනනවා. ඒ නිසා මම හෙල්මට් හදාගන්න එන අයගෙන් ඉතා සාධාරණ මුදලක් තමයි අය කරන්නේ'' යනුවෙන් නිරෝෂා BBC සිංහල සේවයට පැවසුවාය.
(BBC සිංහල සේවය)

JW


worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්