ලංකාවේ උතුරු දෙසට ගලන ගංගා ඇත්තේ එකක් පමණි. - (පොතකින්)

නදියක් දුටු තැන නවතා

චාටු කතාවෙන් අමතා

දකුණට හරවන්න හදන

රජුන්, ඇමතියන් නොතකා

උතුරටම ගලා යයි

කනගරායන් ආරු

මහවැලි කැලණි වලවේ කළු යන ගංගා

මිණි කැට තියන් සිටියදි දිය යට හංගා

තියෙන දෙයක් දෙන්නට උතුරට රිංගා

ආරු කනගරායන් පාරට බැස්සා

රතු ළුුණු මල් පිපෙන ලා දුඹුරු බිම් තීරු

නිල් පාට සායමෙන් කරවමින් පින්තාරු

රැළි අතර හොවාගෙන වන්නියෙන් එන සේරු

උතුරටම ගලා යයි කනගරායන් ආරු ...


@ රුවන් බන්දුජීව

99120479 10158489501137764 9032395710447747072 n

 

 

 

 

JW

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්