සම්පත් ජයවීර කියන්නේ ලංකාවේ ඇක්ටින් කලර් එකේ දුරක් ආපු නළුවෙක්.කෝලම් කුට්ටම එකේ වගේ කොමඩි චරිතක් උනත් රහස් කියන කදු එකේ වගේ සීරියස් චරිතයකට උනත් ඉතා සදාරණයක් කරන්න පුළුවන් නළුවෙක්.

ඒ හැකියව කෙහෙන්ද එන්නේ, මොනවාද ඉදිරියට කරන්නේ කියලා සම්පත් 'වෙනින්' නාලිකාවත් එක්ක බෙදා ගත්ත කතා ගොඩක් පහත වීඩියෝවෙන් බලන්න.

JW


Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates

නවතම පුවත්