අතුරුදන් වූ සිය බළලෙකු ආපසු නිවසට පැමිණ හිමිකාරිය සමග යළි එක්වන මොහොතේ සංවේදී දර්ශන, නිවෙසේ ආරක්ෂක කැමරාවක සටහන්ව තිබේ.


ඇමැන්ඩා ඇපල්ගේට්ගේ සුරතල් බළලා වන රොඩී, දෙසැම්බර් 26 වන දා ආපසු නිවෙසට පැමිණීමට පෙර දින 74ක් අතුරුදන්ව සිටියේ ය. 


(BBC සිංහල සේවය)

 

 

JW

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates

නවතම පුවත්