කෝටිපති තාක්ෂණික ව්‍යවසායක බ්‍රයන් ජොන්සන් සිය ජීව විද්‍යාත්මක වයස අඩු කර ගැනීමට සෑම වසරකම විශාල මුදලක් වැය කරයි.ඔහුගේ සැබෑ වයසට වඩා ඔහුගේ සිරුරෙන් පෙනෙන වයස කීය ද?

45 හැවිරිදි මෙම ව්‍යවසායකයාගේ සාමාන්‍ය දිනයක් දැඩි ව්‍යායාම මාලාවක්, විශේෂඥ අධීක්ෂණ සහ ප්‍රතිකාර ගණනාවකින් සමන්විත වේ.

(BBC සිංහල සේවය)


JW


worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්