මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් නිකුත් කරන ලද 2021 ජනවාරි වාර්තාව මුල් කරගත් මාර්ගගත සාකච්ඡාවක්,

මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන ජාත්‍යන්තර සංවිධාන තුනක් මුල් වී සංවිධානය කර තිබේ.

“අතීතය පිළිබද සියල්ල ප්‍රතිශේධනය කිරීමේ තත්වයක ශ්‍රී ලංකාව පසු  වේ .....” මැයෙන්  එ.ජා මානව හිමිකම් කොමසාරිස් කාර්යාල වාර්තාව ( 2021 ජනවාරි) සම්බන්ධයෙන් වන සාකච්ඡාව, සත්‍ය සහ යුක්තිය සදහා වන  ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපෘතිය (ITJP), දකුණු අප්‍රිකාවේ මානව හිමිකම් පදනම (FHR) සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය උදෙසා  මාධ්‍යවේදියෝ (JDS) යන සංවිධාන විසින් ඒකාබද්ධව පවත්වනු ලබයි.

“දණ්ඩ මුක්තියට එරෙහි සටන  ප්‍රතිබලගැන්වීම  - ශ්‍රී ලංකාව” යන මාතෘකාව යටතේ පැවැත්වෙන මෙම මාර්ගගත සාකච්ඡාව සඳහා, ඒ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන සියලු දෙනාට සහභාගි වන මෙන් සංවිධායකයන්  ආරාධනා කරයි.

2022 පෙබරවාරි 15 දින ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් ප.ව. 07.30 ආරම්භ කිරීමට නියමිත මෙම සාකච්ඡාව සඳහා පහත නම්  සඳහන් දේශකයන් සහභාගී වීමට නියමිතය.


§  පබ්ලෝ ඩි ග්‍රෙයිෆ්  (Pablo de Greiff) - සංක්‍රාන්ති යුක්තිය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ නව යාන්ත්‍රණය

§  තානාපති ස්ටීවන් රැප් (Ambassador Stephen Rapp) - ඒ.ජා  යාන්ත්‍රණය සහ සර්ව භෞමික අධිකරණ බලය

§  ප්‍රියා ගෝපාලන් (Priya Gopalan) - ගැටුම් අනුබද්ධ  ලිංගික හිංසනය  සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ යාන්ත්‍රණය

§  ඇමන්ඩා  ගාරමානි  (Amanda Ghahremani) - සම්බාධක

§  යස්මින් සූකා (මූලාසනය) (Yasmin Sooka) - පූර්ව සෝදිසිය සහ  සුපරික්ෂාව

§  JS තිස්සනායගම් (JS Tissainayagam) - ශ්‍රී ලාංකික පර්යාවලෝක


මෙම දේශන වලින් අනතුරුව සහභාගි වන්නන්ට සිය ගැටළු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ද අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇත.

සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වීමට අදාල තොරතුරු පහතින් දැක්වේ.


දිනය    - 2022 පෙබරවාරි 15

වේලාව - ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් ප.ව. 07.30

Zoom   - shorturl.at/kuBU5

Link      - Webinar ID: 835 0812 5198

Passcode: 503827

 

JDS123 1

Leader Whats app

 

 

 

 

 

subscribeYT

WhatsApp Image 2021 09 13 at 13.49.58

නවතම පුවත්

ඇට මැස්සා