ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් නීතිය ඉවත් කරමින්, පදවන්නාට සහ පසුපසට යන දෙදෙනාටම ආරක්ෂිත හිස්වැසුම් පැළඳීම අනිවාර්ය කරමින් රෙගුලාසි සඳහන්

කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පනතේ 158 වගන්තිය යටතේ ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් 2022 ජූලි 7 වැනි දින මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

මෙම ආරක්ෂිත හිස්වැස්මක් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය (SLSI) විසින් නිකුත් කරන ලද SLS නිෂ්පාදන සහතික කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය බව එම ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වේ.

2287 28 S 12287 28 S 22287 28 S 3


කාටත් කලින් අභ්‍යන්තර දේශපාලන පුවත් බලන්න,  
The LEADER Whatsapp Group එකට එකතුවෙන්න.

Screenshot 2022 06 23 at 11.50.54 AM

 

 

subscribeYT

WhatsApp Image 2021 09 13 at 13.49.58

නවතම පුවත්

ඇට මැස්සා