දකුණු සහ මධ්‍යම පළාත් හිටපු  ආණ්ඩුකාරවරයකු වූ රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන්, ජනාධිපති ප්‍රජා කටයුතු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරයට පත්කර ඇත.සිවිල් සංවිධාන, ප්‍රජා කටයුතු සහ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතු,ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක කටයුතු කළ වෘත්තීයවේදියකු වන තෙන්නකෝන්, ආර්ථික පුනර්ජීවනය හා ප්‍රජා කටයුතු පිළිබඳ දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් ඇත්තෙකි.

තෙන්නකෝන් ජනසන්නිවේදනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිධාරියෙකි.

 


කාටත් කලින් අභ්‍යන්තර දේශපාලන පුවත් බලන්න,  
The LEADER Whatsapp Group එකට එකතුවෙන්න.

Screenshot 2022 06 23 at 11.50.54 AM

 

 

subscribeYT

WhatsApp Image 2021 09 13 at 13.49.58

ඇට මැස්සා