යෝජිත IMF ණය කොන්දේසි පිළිබඳ රැස්වීමක් සඳහා පෙර මුදල් ගෙවා වෙන්කළ

ශ්‍රී ලංකා සේවා මුක්ත භට සංගම් ශ්‍රවණාගාරයට ඇතුල්වීම ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්නගේ නියෝගයක් අනුව වළක්වන ලද නිසා, අවසාන මොහොතේදී රැස්වීම් ස්ථානය වෙනස් කිරීමට වෘත්තීය සමිති සහ බහුජන සංවිධාන එකමුතුවට අද (18) සිදුවිය.

 0021021 10021021 2

 

 

 

 


The LEADER Whatsapp Group එකට එකතුවෙන්න. 
W

subscribeYT

WhatsApp Image 2021 09 13 at 13.49.58

ඇට මැස්සා