රට තුළ ජීවන වියදම දිනෙන් දින ඉහළ යද්දී, උද්ධමන දීමනාවක් ඉල්ලා විරෝධතා උද්ඝෝෂණ

මාලාවක් දියත් කිරීමට සුව සේවක සංගමයක් තිරණය කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෙත ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමය ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත්තේ සිය ඉල්ලීම් ලබාදීමට කඩිනමින් ක්‍රියා නොකරන්නේනම් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග දැඩි කිරීමට සිදුවන බවයි.


# ජීවන වියදම උහුලන්න බෑ.. උද්ධමන දීමනාවක් ලබාදෙනු! ,

# රෝගීන් නොමරා, ඖෂධ හිඟය විසඳනු!,

# අතිකාල රේට් ක්‍රමයට ලබාදෙනු!,  

# සතියේ වැඩකරන අමතර පැය 08 ට වැටුපෙන් 01/30 ක දීමනාවක් ලබාදෙනු!,
 
# ප්‍රවාහන වියදම් දරන්න බෑ.. ප්‍රවාහන දීමනාවක් ලබාදෙනු! ,

# බැංකු ණය මත අයකරන පොලී අනුපාතික අඩුකර සහනදායි පොලී අනුපාතික නියම කරනු !


ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමයේ ඉල්ලිම් අතර ප්‍රධාන වේ.


ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ටැම්පිටියේ සුගතානන්ද හිමියන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ට දැනුම් දී ඇත්තේ ඉහත ඉල්ලීම්  මුල්කරගනිමින් 2022 ඔක්තෝබර් මස 11 වෙනි දින සිට 19 වන දින දක්වා රෝහල් ඉදිරිපිටදී විරෝධතා උද්ඝෝෂණ සිදුකරන බවයි.

2016 න් පසු වැටුප් වැඩිවීමක් සිදුව නැති තත්වයක්  තුළ උද්ධමනය අධික ලෙස වැඩිවී තිබෙන බව සිහිපත් කරන  ටැම්පිටියේ සුගතානන්ද හිමියන් අවධාරණය කරන්නේ  සියලු දේ එකට තුන අනුපාතයට වඩා වැඩිවී ඇති බවයි.

"එම නිසා ජීවත්වීමේ කොන්දේසි සපුරා ගැනීම කළ නොහැකි තත්ත්වයට පත්ව ඇත. එහෙත් ඊට සමගාමීව කිසිදු දීමනාවක් හෝ සහනයක් අප වෙත ලැබී නැත. "

එබැවින් පූර්ව ඉල්ලීම් ලබාදීමට කඩිනමින් ක්‍රියා නොකලහොත් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග දැඩි කිරීමට සිදුවන බව ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ට තව දුරටත් අවධාරණය කර තිබේ.

 

 

 

 

 


The LEADER Whatsapp Group එකට එකතුවෙන්න

 

Theleaderx2022

subscribeYT

WhatsApp Image 2021 09 13 at 13.49.58