කොළඹ බේරේ වැවේ රොන්මඩ ඉවත් කිරීම සඳහා යන්ත්‍ර තුනක් මිලදී ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව රුපියල් කෝටි විසි අටක

ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැයට වඩා රුපියල් කෝටි 12ක් වැඩිපුර වැය කර ඇතැයි ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කළ වාර්තාවක සඳහන්වේ.


මෙම යන්ත්‍ර තුන මිලදී  ගෙන ඇතැයි පැවසෙන්නේ  අමාත්‍ය මණ්ඩලය 2019 වර්ෂයේ ජුලි මස 3වැනිදා ගත් තීරණයක් අනුවය.


මේ අතර ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව මුතුරාජවෙල අක්කර හතරක පමණ ඉඩමක් 2019 වර්ෂයේදී උපකල්බදු (sub lease) දීමේදී  අය කළ යුතු ගාස්තු අඩුවෙන් ගණනය කිරීම හේතුවෙන් එම සංස්ථාවට රුපියල් කෝටි 5කට වැඩි පාඩුවක් සිදුවී ඇතැයිද එම වාර්තාවේ දැක්වෙයි.


මෙම ඉඩම උපකල්බදු දීමේ ගාස්තුව වූයේ රුපියල්  පන් කෝටි හැට ලක්ෂයකි. එම ගාස්තුව රුපියල් ලක්ෂ විස්සක් ලෙස ගණනය කර අය කිරිම හේතුවෙන් මේ පාඩුව  සිදුව ඇති බව විගණන අංශ පවසයි.


තවද මේ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය පවා ලබාගෙන නොතිබූ බව එම වාර්තාවේ දැක්වේ.


මේතොරතුරු සඳහන් වන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේ 2019 වාර්ෂික වාර්තාවට ඇතුළත් කරනු ලැබ ඇති විගණන වාර්තාවේය.


(lankadeepa.lk)

 


The LEADER Whatsapp Group එකට එකතුවෙන්න

 

new logo

 

subscribeYT

WhatsApp Image 2021 09 13 at 13.49.58

නවතම පුවත්