ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවූ බව

විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමති කාංචන විජේසේකර විශේෂ ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් එමගින් සඳහන් කර ඇත්තේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අදාළව පත්කරන ලද කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කළ නිර්දේශ කැබිනට් මණ්ඩලයේ පූර්ණ අනුමැතිය හිමිවූ බවය.

d454

කැබිනට් මණ්ඩලයේ පූර්ණ අනුමැතිය හිමිවූ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරන වැඩසටහන මෙන්න

 

 

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates