මෙරට තුල ගංජා නීතිගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම කතා බහක් මතුව ඇති පසුබුමක දේශපාලන හිතවතෙකුගේ නිවසක සරුසාරව වැඩුණු ගංජා

වගාවක් පිළිබඳව රහසිගත වීඩියෝවක් 'නෙත් නිවුස් කණින් කොණින්' ඇසුණු කතා වැඩසටහනේ ප්‍රාචාරය කර තිබෙනවා.


# ගෙදරම ගංජා වවන දේශපාලන හිතවතාගේ රහසිගත වීඩියෝව
# තෙල් මිල පහළ යන හැටි
# ලංකාවේ දේශපාලනය තහනම් වුණු තැන


ඇතුළු දේශපාලන ලෝකයේ තිරය පිටුපස තවත් කතා ඇතුලත් 'නෙත් නිවුස් කණින් කොණින්' ඇසුණු කතා වැඩසටහන බලන්න.
worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්