ආෂු මාරසිංහ පසුගිය දින කිහිපයේ සමාජ මාධ්‍යයට ප්‍රධාන මාතෘකාවක් වෙලා තිබුණා.

ඒ සුනඛයෙකු සම්බන්ධයෙන් ආෂු මාරසිංහ පිළිබඳව එළියට ආපු කතාබහක් හේතුවෙන්. ඇත්තටම මේ කතාව ඇත්තක්ද ? ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරෙත්,

මහින්දටත් නොකියා රට ගිය ගෝඨා ඇතුලු දේශපාලන ලෝකයේ තිරය පිටුපස තවත් කතා ඇතුලත් මේ සතියේ නෙත් නිවුස් කණින් කොනින් ඇසුණු කතා සම්පූර්ණ වැඩසටහන පහතින් බලන්න.

 JW

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates

නවතම පුවත්