යුරේනි කියන්නේ ගායිකාවක්, නිළියක්, නිවේදිකාවක් සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ කතාබහට ලක්වෙන චරිතයක්.යුරේනි වෙනින් එක කිව්ව එයා කොහොද සෝෂල් මීඩියා දකින්නේ කොහොමද social media handle කරන්නේ කියලා.

ඒ වගේම ජ්විතයේ හැල හැප්පිලි එක්ක කොහෙමද ඒයා ලෝකය දකින්නේ කියලා එයා වෙනින් එක්ක කිවුවා .


Full video එක බලන්න.

 


JW

worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්