යුද්ධයෙන් විනාශයටපත් ප්‍රදේශවල දෙමළ ජනතාවගේ ජීවිත සහ අරගල පිළිබඳව පුළුල් ලෙස ආවරණය කළ දෙමළ ඡායාරූප මාධ්‍යවේදී කනපතිපිල්ලේ කුමනන්ගේ ඡායාරූප ඇතුළත් kumananimages වෙබ් අඩවිය අද මුලතිව් මාධ්‍ය සමාජයේදී දියත් කෙරුණි.
jds kumanan


JW

 

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates

නවතම පුවත්