ලහිරුගේ vision එක ලංකාවේ මේ වෙලාවේ බහුතරයකට ඔකේ එකක්.


අපි වැටිලා කිය කිය අඩන්නේ නැතුව අපි ⁣කොහෙමද මේකේ දිනන්නේ කියලා හිතන්න කියලා ලහිරු කියපු කතා ටිකේ විඩියෝ එක පහත පළවේ.

 

 

 

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates