ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම හා මුදල් විශුද්ධිකරණයට අදාළව පසුගිය මුදල් වර්ෂය තුළ (2023, 2024) රාජ්‍ය මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයට

පැමිණිලි 1369ක් ලැබී තිබිණි.

එයින් මූලික විමර්ශන හමාර වූ පැමිණිලි 236ක් සඳහා නීතිමය පියවර ගැනීමට අදාළ බලධරයන් වෙත යොමුකර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු ආරංචි මාර්ග පවසයි.

මෙම පියවර ගැනීමට අමතරව රාජ්‍ය මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය විසින් හදිසි කඩා පැනීම් 23ක් සිදුකර තිබිණි.

එමගින් දඩ මුදල් ලෙස රුපියල් ලක්ෂ 212ක පමණ මුදලක්ද අය කරගෙන තිබේ. ඊට අතිරේකව මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනා ලත් පාර්ශ්ව 15කට පමණ තමන්ගේ ගනුදෙනුවලට අදාළව විධිමත් හේතු දැක්වීමක් කරන ලෙස ද දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අතරතුර රජය විසින් මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම හා ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීම පිළිබඳව විශේෂ කාර්ය සාධන බළකායක්ද අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලදී.

(deshaya.lk)

 
 

worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්