ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් කෙටුම්පතක්

පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස ඉදිරිපත්ව ඇත.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි වෛද්‍ය සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස එම යෝජනාව ඉදිරිපත්කර ඇති අතර රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2024.05.13 දින එය ගැසට් නිවේදනයක් ලෙස මුද්‍රණය කර ඇත.

 එක් එක් දේශපාලන පක්ෂ සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් ඔවුන්ගේ ලැයිස්තුවට සියයට 50 කට නොඅඩු කාන්තා සාමාජිකයින් සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බව මන්ත්‍රීවරියගේ පනත් කෙටුම්පතෙන් යෝජනා කර සිටියි.

3234dfsdf33

worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්