රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ට මාසිකව පැය 600 හෝ ඊට වැඩි, පැය 400, පැය 300 ආදී වශයෙන් අතිකාල ගෙවීම් කර තිබෙන බව

අනාවරණය වී තිබේ.

දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයන් ස්ථානමාරු කිරීමේ දී එක් එක් අංශ සඳහා වෙන් කර ඇති අතිකාල පැය ගණන් අනුව එම අංශ ‘වැඩි ජනප්‍රිය’, ‘ජනප්‍රිය’ සහ ‘අඩු ජනප්‍රිය’ ලෙස වෙන් කර කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ නිලධාරීන්, රියදුරන් සහ කාර්යාල කාර්ය සහයකයින් සෑම මාස හයකට වරක් ස්ථාන මාරු කර තිබූ බවත් හෙළි වී ඇත.

මේ බව හෙළි වී ඇත්තේ ජාතික විගණන කාර්යාලය කර තිබෙන පරීක්ෂණයකිනි.

දෙපාර්තමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ පැමිණීම හා පිටවීම සටහන් කිරීම විධිමත් කර අතිකාල ගෙවීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස මෙම පරීක්ෂණයෙන් පසුව විගණකාධිපතිවරයා නිර්දේශ කර තිබේ.

මෙම නිර්දේශය කර ඇත්තේ එම දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිකාල ගෙවීම් විශ්වාසනීය ක්‍රමයකට සිදු නොවන බව අනාවරණය වීම හේතුවෙනි. ජාතික විගණන කාර්යාලය සිය පරීක්ෂණ වාර්තාවේ සඳහන් කරන්නේ දෙපාර්තමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ පැමිණීම සහ පිටවීම විශ්වසනීය ආකාරයට සිදු නොවන බවය. එම නිසා ඔවුන්ට අතිකාල ගෙවීමේ නිවැරදිතාව තහවුරු කර ගත නොහැකි බවත් එම වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

පැය විසිහතරක නිවාඩු දිනයක් සඳහා පැය විසි හතක අතිකාල ගෙවීමක් ද සාමාන්‍ය වැඩ කරන දිනයක් සඳහා පැය 18ක වශයෙන් අතිකාල ගෙවීම් කෙරෙන බව එම දෙපාර්තමේන්තු ආරංචි මාර්ග කීවේය.


aruna.lk -නිලන්ත මදුරාවල)

worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්