ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ සාමාජික ධූරයක ඇති වී තිබෙන පුරප්පාඩුවක් සඳහා අයැදුම්පත් කැඳවා තිබේ.ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 155 (අ) ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් කර ඇති පරිදි යම් තැනැත්තෙකු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු, පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු හෝ පළාත් පාලන ආයතනයක සභිකයෙකු නම් එවැනි තැනැත්‍තෙකුට ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස පත්වීම සඳහා සුදුසුකම් නොලබනු ඇත.

එමෙන් ම, කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස පත් කරනු ලැබීමට පෙරාතුව රජයේ නිලධාරිවරයෙකු හෝ අධිකරණ නිලධාරිවරයෙකු හෝ වශයෙන් රජයේ සේවයේ නිරතව සිටි සෑම තැනැත්තෙකු ම එකී පත් කිරීම බලාත්මක වූ විට තමා දරමින් සිටි ධූරය අත්හැරිය යුතු අතර රජයේ නිලධාරිවරයෙකු හෝ අධිකරණ නිලධාරිවරයෙකු සේවය කළ පුද්ගලයන්ට තනතුර සඳහා ඉල්ලුම් කළ නොහැකි ය.

ඒ අනුව, මේ සඳහා වන අයැදුම්පත පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවියෙහි www.parliament.lk ඇති ‘ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව සඳහා සාමාජිකයන් පත් කිරීම’ නමින් පළ කර ඇති ආකෘතිය අනුව අයැදුම්පත පිළියෙල කළ යුතු ය.

සම්පූර්ණ කරන ලද 2024 ජූලි මස 1 වන දා හෝ එදිනට පෙර, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ මහලේකම්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව – කාර්යාලය, ශ්‍රි ලංකා පාර්ලිමේන්තුව, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, කෝට්ටේ යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. යන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට යොමු කළ යුතු ය.

ලියුම් කවරයේ ඉහළ වම් කෙළවරේ/ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියෙහි විෂය වශයෙන් ‘ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව සඳහා සාමාජිකයන් පත්කිරීම’ යනුවෙන් සඳහන් කළ යුතු වේ.

(mawbima.lk)

worky sin

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්