වර්තමානයේ පාර්ලිමේන්තුව මහජනතාවගේ මුදල් නාස්ති කරන තැනක් බවට පත්ව ඇතැයි මතයක් ගොඩ නැගීමට ඇතමෙකු

උත්සාහ කළ ද එය එසේ නොවන ඵලදායි සේවාවක් ඉටුකරන තැනක් යැයි රජය අවධාරණය කරයි.

පාර්ලිමේන්තුව රටට ජනතාවට සේවා සපයන ප්‍රධාන ආයතනයක් ලෙස පසුගිය දෙවසරක කාලයේ කටයුතු කළ ආකාරය මැන බැලෙන එක් දර්ශකයක් හුවා දක්වමින් අදහස් දක්වන රජය, රාජ්‍ය මූල්‍ය සහ රජයේ ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ අධීක්ෂණය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් මේ වනවිට ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 20ක් පිහිටුවා ඇතැයි පෙන්වා දෙයි.

වසර 2020දී මෙරට ආර්ථික අර්බුදය උග්‍රවූ අවස්ථාවේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා රැස්වී ඇත්තේ ඉතා සුළු සංඛ්‍යාවක් බව ද රජය අවධාරණය කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වන මුදල් ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය මෙසේද කියා සිටියි.


ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා විස්සක් පිහිටුවීම මඟින් රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු සහ රජයේ ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණය තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ඇත. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 152 ව්‍යවස්ථාවේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති පනත් කෙටුම්පත් හැර, වෙනත් ඕනෑම පනත් කෙටුම්පතක් මෙන්ම ගිවිසුම්, (වාර්ෂික සහ කාර්ය සාධන වාර්තා ඇතුළුව) තම විෂය පථය යටතේ ඇති ආයතන සම්බන්ධයෙන් වාර්තා හෝ පාර්ලිමේන්තුව, වෙනත් කමිටුවක් හෝ යම් කිසි අමාත්‍යවරයෙකු විසින් තම නිල ලත් විෂයය සහ කාර්යය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත්  කරනු ලබන වෙනත් ඕනෑම කාරණාවක් සමාලෝචනය කිරීමට ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවලට බලය ඇත.


වසර 2020 දී අර්බුදය ක්‍රමයෙන් උත්සන්නවන කාල සීමාවේ දී ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා රැස්වීම් පවත්වා ඇත්තේ අවම සංඛ්‍යාවක් වන අතර, ඊට සාපේක්ෂව අර්බුදයෙන් පසු කාල සීමාව තුළ පවත්වා ඇති ආංශීක අධීක්ෂණ කාරක සභා රැස්වීම් සංඛ්‍යාවෙහි සැළකිය යුතු ඉහළ යාම  හමුවේ  ඵලදායී  පාර්ලිමේන්තු  අධීක්ෂණය ඉතා තීරණාත්මක කරුණක් බවට පත් වී තිබේ. මීට අමතරව, පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන හා නිර්පාක්ෂික පිරිවැය විශ්ලේෂණ සිදු කරන අතරතුර, ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේ ක්‍රියාවලියේ දී පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරන වාර්තා හා යෝජනා ඇගයීම හා ඒ පිළිබඳව ස්වාධීන විශ්ලේෂණයක් සිදු කිරීම සඳහා 2023 අංක 6 දරන පාර්ලිමේන්තු අයවැය කාර්යාල පනත මඟින් පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කිරීමට ප්‍රතිපාදන සලසා ඇති අතර, එය වඩාත් විනිවිදභාවයෙන් යුතු හා නිසි වටිනාකමක් ලබා දෙන රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සඳහා මඟ පාදනු ඇත.

ආයතනික සහ නෛතික ප්‍රතිසංස්කරණ, සිදු කරගෙන යන ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රයත්නයන්හි ප්‍රධාන අංගයක් වේ. නව නීති ගණනාවක් හඳුන්වා දීම සහ පවතින නීතිවලට අවශ්‍ය සංශෝධන සිදු කිරීම මඟින් රජය දැනටමත් සැළකිය යුතු ප්‍රගතියක් අත් පත් කරගෙන ඇත. මෙම නෛතික හා ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ මඟින් ප්‍රමුඛ ආයතන සවිබල ගන්වනු ඇති අතර, රටට අත්‍යවශ්‍යව තිබෙන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය වෙත පුළුල් ලෙස සහාය ලබා දෙන බව, සිය ක්‍රියාකාරකම් රජයේ ප්‍රතිපත්ති සමඟ අනුකූල වන බව සහ අපේක්ෂිත පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත සංවර්ධන අභිමතාර්ථ ළඟා කර ගන්නා බවට තහවුරු කිරීම සඳහා අදාළ ආයතන විසින් මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ ඵලදායීව යොදා ගත යුතුව ඇතැයිද අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙයි.

(ජේ. මුණසිංහ)

worky sin

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්