ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සහකාර අධිපතිවරයෙකු සහ පාලක මණ්ඩලයේ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ ඒ.ඒ.එම්. තාසිම් සහ

සහකාර අධිපතිවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ ජේ.පී.ආර්.කරුණාරත්න දෙදෙනා නියෝජ්‍ය අධිපතිවරුන් ලෙස පත් කර තිබේ.

වසර 2023 අංක 16 දරන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව පාලක මණ්ඩලයේ නිර්දේශය මත මුදල් ඇමැතිවරයා විසින් මෙම පත්වීම සිදුකර ඇත.

නව ධූරයට පත්වීමට පෙර ඒ.ඒ.එම්.තාසිම්,  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැංකු ආයතන සුපරික්ෂණ සහ අධීක්ෂණය, ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම් කටයුතු, සන්නිවේදන, ගෙවීම් සහ පියවීම්, තැන්පතු රක්ෂණ, ආරක්ෂක සේවා සහ තොරතුරු තාක්ෂණය ආදී ක්ෂේත්‍ර වලට අදාළව විවිධ මට්ටමේ තනතුරු දරමින් වසර 31ක කාලයක් මහ බැංකුවේ සේවය කළ අයෙකි.

ජේ.පී.ආර්.කරුණාරත්න ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැංකු සහ බැංකු නොවන මුල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණය සහ නියාමනය, ව්‍යාවහාර මුදල් කළමණාකරණය, රාජ්‍ය ණය, ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුව, මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනය සහ නිරීක්ෂණය යන ක්ෂේත්‍ර යන්හි වසර 33 අධික කාලයක් විවිධ මට්මේ සේවය කළ අයෙකි.

(ජේ . මුණසිංහ)

jhldfjsde

worky sin

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්