'71 කැරැල්ල මර්දනය කිරීම සහ සිරිමාවෝ සමගි පෙරමුණ ආණ්ඩුව යටතේ ජන ජීවිතය පිළිබඳව එවකට 'ඇසෝසියේටඩ් ප්‍රෙස්' ප්‍රවෘත්ති නාලිකාව විසින් කරන ලද වාර්තා වැඩසටහනක්.

A news story by the Associated Press on the 1971 Armed Insurrection, the response of the Bandaranaike Coalition Government, and living circumstance of the average Ceylonese.

(ස්තුතිය -සුනන්ද දේශප්‍රිය)

වීඩියෝ 

logo

 Apekshakaya

subscribeYT

Cyber Window

නවතම පුවත්