පළාත් සභා මැතිවරණය අවසන් වනතෙක් තවදුරටත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්ව රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් ම දරනු ඇත.  කෙසේවුවද පක්ෂයේ නිශ්චිත වගකීම් තරුණ නායකත්වයක් යටතට

පැවරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය අද තීරණය කර තිබේ. 

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ රැස් වු අතර එහිදී පසුගිය මහ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ සමාලෝචනයක් ද සිදුකෙරිණ.

එ අවස්ථාවේදී අදහස් ඉදිරිපත් කළ සියලු දෙනා මතුකළ කරුණ වූයේ පක්ෂයට නව නායකත්වයක් ඇති කරගැනීම සඳහා පාක්ෂිකයන්ගේ ද අදහස් වලට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙමින් කඩිනමින් පියවර ගතයුතු බවයි.

ඒ අනුව නායකත්වය අපේක්ෂා කරන සියලු දෙනාටම ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වීමට අවස්ථාව ලබාදෙමින් පාක්ෂිකයන්ගේ ද අදහස් වලට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙමින්, ජාතික අපේක්ෂාවන් හඳුනාගත් නව තරුණ නායකත්වයක් තෝරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට එහිදී එකගතාවය පළවිය.

ඒ අනුව හඳුනාගත් සහ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වන අය අතරින් රටට සහ පක්ෂයට ගැළපෙන තරුණ නායකත්වය තෝරාගැනීමට නියමිතය.

එහි ආරම්භක පියවර ලෙස පක්ෂයේ තරුණ නායකයින්ට නව වගකීම් පවරමින් ක්‍රියාකාරී යාන්ත්‍රයක් සකස් කෙරෙන අතර එහිදී සාර්ථකව තම වගකීම් ඉටු කිරීම සහ පාක්ෂිකයන්ට සමීපවෙමින් ඔවුන් දිනා ගනිමින් කටයුතු කිරීම ආදී කරුණු ද  සැලකිල්ලට ගනිමින් පක්ෂය සහ පාක්ෂිකයන් තුළින් ම ගොඩනැගෙන තරුණ නායකයෙකුට නුදුරේදීම එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වය පිරිනැමීමට තීරණය වු බව එජාප මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වේ.

subscribeYT

නවතම පුවත්

ඇට මැස්සා