පාසල්වල විදුහල්පති තනතුරුවල වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයෙන් උසස් කිරීම

සදහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරමින් සිටින බවට දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම ගුරු සංගමයක් චෝදනා කරයි.

ලංකා ගුරු සංගමය පවසන්නේ පාසල්වල විදුහල්පති තනතුරුවල රාජකාරි ආවරණය කරන වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු ස්ථිර කිරීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කැබිනට් පත්‍රිකාවක් යොමු කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවයි.

Stalin 09cgඑසේ විදුහල්පති ශ්‍රේණිධාරීන් නොවන ගුරු සේවයේ නිලධාරීන් ශ්‍රී  ලංකා විදුහල්පති සේවයේ තනතුරුවල ස්ථිර කිරීම ශ්‍රී  ලංකා විදුහල්පති සේවා ව්‍යවස්ථාව බරපතල ලෙස උල්ලංඝණය කිරීමක් බවයි ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් පවසන්නේ.

එම සංගමය දෙසැම්බර් 7 සදුදා නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනක් මගින් පෙන්වා දෙන්නේ 2020 ඔක්තෝබර් 24 දිනැති 1885/31 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ශ්‍රී  ලංකා විදුහල්පති සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුව විධිමත් තරග විභාගයක් පවත්වා ශ්‍රී  ලංකා විදුහල්පති සේවය සඳහා නිලධාරීන් පත් කළ යුතු බවයි.

""එසේ නොමැතිව පාසල්වල විදුහල්පති ධූරයේ වැඩබැලීම මත විදුහල්පති සේවයට නිලධාරීන් පත් කිරීම හෝ ස්ථිර කිරීම කළ නොහැකිය."

පසුගිය රජයන් යටතේ ද විවිධ අවස්ථාවල වැඩබලන විදුහල්පතිවරු ස්ථිර කිරීමේ උත්සාහයන් පැවති අතර, ලංකා ගුරු සංගමය එම ක්‍රියාවන්ට දිගින් දිගටම විරෝධය පළ කළ අතර, අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගවල පවා නිරත වු ආකාරයත් එම මාධ්‍ය නිවේදනය මගින් සිහි ගන්වා තිබේ.

එම අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගවලදී තීරණය වූයේ සේවා ව්‍යවස්ථා උල්ලංඝණය කරමින් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ පත්වීම් සිදු නොකළ යුතු බවයැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ ගුරු සංගම් නායකයා පෙන්වා දෙයි.

වෘත්තිය සමිති නායක ජෝසප් ස්ටාලින් සදහන් කරන පරිදි 2011 දෙසැම්බර් 15 දිනැති  අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් මගින් 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට වසර 3 ක් හෝ ඊට වැඩි සේවා කාලයක් විදුහල්පති තනතුරුවල රාජකාරි ආවරණය කළ 2118 ක් විදුහල්පති සේවයට බඳවා ගෙන ඇත.

''වෘත්තිය සමිති නායක ජෝසප් ස්ටාලින් සදහන් කරන පරිදි 2011 දෙසැම්බර් 15 දිනැති  අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් මගින් 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට වසර 3 ක් හෝ ඊට වැඩි සේවා කාලයක් විදුහල්පති තනතුරුවල රාජකාරි ආවරණය කළ 2118 ක් විදුහල්පති සේවයට බඳවා ගෙන ඇත.''

 එම බඳවා ගැනීම් පූර්වාදර්ශයක් නොකර ගත යුතු බවත්, 2011 වසරෙන් පසු විදුහල්පති සේවයේ සියලූ බඳවා ගැනීම් සේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව සිදු කළ යුතු බවත් එම අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයේ පැහැදිලිව සඳහන් කර ඇති බව ඔහු තව දුරටත් පෙන්වා දෙයි.

ලංකා ගුරු සංගමය පවසන පරිදි 2011දෙසැම්බර් 15 දිනැති  අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවට අත්සන් තබා ඇත්තේ  එවකට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ කටයුතු කළ  සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, ඛනිජතෙල් අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත, ජල සම්පාදන හා ජලප්‍රවාහන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන ය.

මෙවැනි අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයක් තිබියදී එම තීරණය ද උල්ලංඝණය කරමින් නැවතත් වැඩබලන විදුහල්පතිවරු ස්ථිර කිරීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රිරකාවක් යොමු කිරීම ඉහත අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය හාස්‍යයට ලක් කිරීමක් බවයි ලංකා ගුරු සංගමය පවසන්නේ.

මාධ්‍ය නිවේදනය මගින් ලංකා ගුරු සංගමය තව දුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ 2009 වසරේ තරග විභාගයක් පවත්වා 2011 වසරේ සහ 2012 වසරේ විදුහල්පති සේවයට නිලධාරීන් බඳවා ගත් අතර   2016 වසරේ දී ද, 2019 වසරේ දී ද සේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව තරග විභාග පවත්වා විධිමත්ව විදුහල්පති සේවයට බඳවා ගන්නා ලද අතර, 2011 සිට 10000 කට ආසන්න නිලධාරීන් පිරිසක් බඳවා ගත් බවයි.

මේ තත්වය තුළ මේ වන විට වැඩබලන විදුහල්පතිවරු ලෙස විදුහල්පති තනතුරුවල කටයුතු කරනු ලබන්නේ විධිමත්ව පත් කරන ලද විදුහල්පති ශ්‍රේණිධාරියාට රාජකාරි භාර නොදී විවිධ දේශපාලන බලපෑම් මත සිටින පිරිසක් බවට  ගුරු සංගම් නායකයා චෝදනා කරයි.

''මේ තත්වය තුළ මේ වන විට වැඩබලන විදුහල්පතිවරු ලෙස විදුහල්පති තනතුරුවල කටයුතු කරනු ලබන්නේ විධිමත්ව පත් කරන ලද විදුහල්පති ශ්‍රේණිධාරියාට රාජකාරි භාර නොදී විවිධ දේශපාලන බලපෑම් මත සිටින පිරිසක් බවට  ගුරු සංගම් නායකයා චෝදනා කරයි.''

 "පද්ධතිය තුළ විදුහල්පති පුරප්පාඩු තවදුරටත් පවතින්නේ නම් කළ යුත්තේ සේවා ව්‍යවස්ථාවට අනුව තරග විභාගයක් පවත්වා විධිමත්ව බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීමයි. 

එසේ නොකොට නීතියේ පාලනය ස්ථාපිත කිරීමට පොරොන්දු දෙමින් බලයට පැමිණි වත්මන් රජය මේ ආකාරයෙන් අනීතික ලෙස කටයුතු කිරීම කනගාටුදායක තත්වයකි."

වැඩබලන විදුහල්පතිවරු ස්ථිර නොකළ යුතු බවට ඉහත ආකාරයේ තීරණ තිබියදී නැවතත් අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් මගින් සේවා ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි ලෙස වැඩබලන විදුහල්පතිවරු ස්ථිර කිරීමේ අනීතික ක්‍රියාවලිය නතර කරන ලෙස ලංකා ගුරු සංගමය අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාගෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් ද කර ඇති බව ජෝසප් ස්ටාලින් තව දුරටත් සදහන් කරයි.

subscribeYT

WhatsApp Image 2021 09 13 at 13.49.58