සාමදාන විනිශ්චයකාර ධුරයක් ඉල්ලුම් කිරීම සදහා පිරවිය යුතු අයැදුම් පත්‍රය දෙමළ භාෂාවෙන් පිරවීමේ අයිතිය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අහිමි කර තිබේ.
 
එම අයදුම්පත පිරවීමේදී අනුගමනය කළ යුතු උපදෙස් පත්‍රිකාවේ සදහන්ව ඇත්තේ අයැදුම්පත පිරවිය හැක්කේ සිංහල හෝ ඉංශ්‍රීසි භාෂාවෙන්  බවයි.
 
"අයදුම්පත සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පැහැදිලි අකුරෙන් සම්පුර්ණ කළ යුතුය," යි උපදෙස් හයකින් යුත් එම පත්‍රිකාවේ සඳහන්ය.
 
අදාල ඉල්ලුම් පත්‍රයේ විමසනු ලබන කාරනා සිංහල, දෙමළ හා ඉංශ්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන්ම සදහන් කර තිබේ.
 
 
JP2JP1 
  
කෙසේ වෙතත්, JP ලෙසින් කටවහරේ පුරුදු නිලය අයැදුම් පත්‍රයේ ශීර්ෂයේ සඳහන් වන්නේ “සාමාදාන විනිශ්චයකාර” යනුවෙන් වැරදි සිංහලෙනි.
 
 
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට හරස්ව යන සෙයක් දිස්වන එම අයදුම්පත නිකුත් කර ඇත්තේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විසිනි.
 
සිංහල හා දෙමළ යන භාෂා දෙකම රාජ්‍ය භාෂාව ලෙස පිළිගෙන තිබේ.
 
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 4 වන පරිච්ජේදයේ  18 වැනි වගන්තියේ 1 සහ 2 හි සඳහන් වන්නේ මෙසේය.
 
ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය භාෂාව සිංහල භාෂාව වන්නේ ය.
 
දෙමළ භාෂාවද රාජ්‍ය භාෂාවක්  වන්නේය.
 
එහි ඉංශ්‍රීසි භාෂාව හදුන්වා ඇත්තේ සන්ධාන භාෂාව ලෙසිනි.
 
එසේම “ ජාතික භාෂා” සම්බන්ධයෙන් කියවෙන 19 වැනි වගන්තියේ ‘සිංහල භාෂාව සහ දෙමළ භාෂාව ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික භාෂා වන්නේය’ යනුවෙන් දැක්වේ.
 
wyawastha 1wyawastha 2  
 
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ, භාෂාව සම්බන්ධයෙන් වන  4 වැනි පරිච්ජේදයේ 18 වගන්තියේ සිට 25 අ දක්වා දීර්ඝව විස්තර කර   තිබේ.
 
එහි  “රාජ්‍ය භාෂාව” , “ජාතික භාෂා” , “ පරිපාලන භාෂා” , “නීති පැනවීමේ භාෂාව ” , “අධිකරණයේ භාෂාව” යන වර්ගීකරණයක් ද පවතී.
 

 
 
 
THE LEADER TV 
 
රිෂාඩ්ගේ නිවසේ මෙහෙකාර දැරියගේ මරණය ගැන සැඟවූ තොරතුරු මෙන්න ! 
 
 
 
වරෙව් කන්ඩ තව තියෙනවා - හඩ්සන්
 
 
 
 

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates