අද ආගම් විරෝධී ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිසා පීඩාවට පත්වූවන්  අනුස්මරණය කරන දිනයයි. 
 
 
ඒ නිමිති කොට ශ්‍රී ලංකාවේ පීඩාවට පත් ක්‍රිස්තියානි සහ මුස්ලිම් ප්‍රජා කණ්ඩායම් සිහිපත් කරමින් සිවිල් සමාජ ක්‍රියාධාරිනියන් පිරිසක් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද වීඩියෝ පණිවිඩයක් මේ. 
 

 

 

 

 


 

THE LEADER TV 
 
 
 
ලොක්(කා) ඩවුන් : මහින්ද විමල්ලාට කියපු කතාව ! 
 
 
 
ආණ්ඩුව රනිල් අතේ ද? 
 
 

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates

නවතම පුවත්