දුම්කොළ නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීම, මිලදී ගැනීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අවම වයස් සීමාව ලබන වසරේ සිට අවුරුදු 21 සිට 24 දක්වා වැඩි කරන බව දුම්කොළ

හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරියේ (NATA) සභාපති ආචාර්ය සමාධි රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කරයි.

දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී පනත 2022 වසරේදී සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කර ඇති බැවින් අදාළ වෙනස්කම් ක්‍රියාත්මක වන බව ඔහු මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කළේය.

“දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පනත සංශෝධනය වූ පසු තවත් වෙනස්කම් කිහිපයක් ද සිදු කිරීමට නියමිතයි,” යැයි ඔහු පැවසීය.

“දැනට පවතින පනතට අනුව දුම්කොළ ප්‍රචාරණය, ප්‍රවර්ධනය සහ අනුග්‍රහය දැක්වීම තහනම් දුම්කොළ නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය හරහා ප්‍රචාරණය කිරීම ද නව පනත යටතේ තහනම් කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා,” යැයි ද ඔහු සනදහන් කළේය.

මීට අමතරව, සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළු අන්තර්ජාලයේ සංසරණය වන දුම්කොළ නිෂ්පාදනවලට අදාළ සියලුම දැන්වීම් ඉවත් කර ඇති බවද වෛද්‍ය රාජපක්ෂ  පැවසීය.


(newsi.lk)


Leader Whats app

 
 
 
 
ඇත්තටම The Leader 
 
 
 

අලි සබ්‍ර්රිගේ porn කතා! | Gossip

  

රාජපක්‍ෂලා එළවීම හූවේ සීමාවත් පනියි ! | මොණරවිලගේ ලියමන 

සර් රාජපක්ෂලාටත් හූව පටන් ගත්තා  

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates