හිටපු ජනපතිනියගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් මහින්ද, මෛත්‍රී ශ්‍රීලනිපය විනාශ කළා  හිටපු ජනපතිනියගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් මහින්ද, මෛත්‍රී ශ්‍රීලනිපය විනාශ කළා

subscribeYT

නවතම පුවත්

ඇට මැස්සා