බංගලාදේශය සිය ඩකා අගනුවර තුළ ප්‍රථම වරට මෙට්‍රෝ දුම්රිය සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කර ඇත.අගනුවර තුල පවතින අධික මාර්ග තදබදය අවම කිරීමට මෙම මෙට්‍රෝ දුම්රිය සේවාව උපකාරයක් වනු ඇති බව එරට බලධාරීන් පවසති.

මෙට්‍රෝ දුම්රිය ජාලය දශකයකට ආසන්න කාලයක් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින අතර 2030 වන විට දුම්රිය ස්ථාන 100 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සහ නගරය හරහා ගමන් කරන මාර්ග හයක් දක්වා සංවර්ධනය කිරීමට නියමිතව ඇත.

ඒ අනුව ඊයේ දිනයේදී බංග්ලාදේශයේ ඩකා අගනුවර සිට පළමු මෙට්‍රෝ දුම්රිය සේවා අදියරේ මෙහෙයුම් ආරම්භ විය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.8 ක වැයවී ඇති අතර එය ජපන් සංවර්ධන අරමුදල් මගින් අරමුදල් සපයා ඇත.

 
BM 1 
BM 2BM 3BM 4
(nethnews.lk)
 

JW

worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්