සීනි බදුවංචාව නිසා රජයට රුපියල් බිලිනය 15.9ක බදු ආදායම් අහිමි වී ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යංශය අද පාර්ලිමේන්තුවේ මුදල් කාරක සභාවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරමින් අනාවරණය කර තිබේ.
එම අහිමි වූ මුළු මුදල් ප්‍රමාණය හෝ කොටසක් සීනි ගෙන්වූ සීමිත පිරිසකට ලැබී ඇතැයි ද අදාළ වාර්තාවේ සඳහන් ය.
 
මුදල් කාරක සභාවේ සාමාජික ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස පැහැදිලි කළේ ය.
 
 

 

 

දෙල්ගොඩ දැරියගේ මරණය වගේම අපේ ජීවිත ජීවත් කරවන්නේ ද මිත්‍යාවෙන්!

 

 

සුරතාන්තයට පත්වීම කාන්තාවගේ අයිතියක්! තහනම් sex ගැන චින්තනගේ කියවීම

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates

නවතම පුවත්