බන්ධුලත්, මංගලත් දෙපස සිට දේශපාලනය කළ දෙදෙනෙකු විය.මෑතකදී බන්ධුල තම පුත්‍රයා වන සහන්ට අපූරු ගීතයක් නිර්මාණය කර තිබුණි.

ඔහු එය ලියා තිබුනේ මංගල සමුගත් දිනයේදී ය. 

 


JW

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates

නවතම පුවත්