ආදරය නිර්වචනය කරන්නේ කෙසේ ද? සම්බන්ධතාවයක සාම්ප්‍රදායික සම්මතයන් නොසලකා හරිමින් තායිලන්තයේ තරුණයන් තිදෙනෙක් 'ත්‍රපල්' යන සංකල්පය වැළඳගෙන තිබේ.


එලෙස, තිදෙනෙකු අතර සබන්ධතාවය මොන වගේ ද? එහි අභියෝග මොනවා ද?(BBC සිංහල සේවය)


Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image