රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනවල සේවක වැටුප් ගෙවීමට නොහැකි තත්ත්වයක් මතුව ඇතැයි වාර්තාවේ.ඒ අනුව, සේවක වැටුප් ගෙවීමට භාණ්ඩාගාර ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී පිළිගත හැකි සාධාරණී කරණයක් එම සංදේශය ට ඇතුළත් කළ යුතු බවටත් ජනමාධ්‍ය අමාත්යංශය විසින් රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානි වෙත ලිඛිතව දැනුම්දී ඇත.

ඒ අමාත්‍යංශයේ සංවර්ධන, සැලසුම් හා තොරතුරු අතිරේක ලේකම් ටී.එම්.එස්.බී.  ජයසුන්දරගේ අත්සනින් යුතුවය.

එහිදී අදාළ ආයතනය සම්බන්ධයෙන් පහත කරුණු පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ලෙස දැනුම් දී තිබේ.* 2022 වර්ෂය සඳහා ව්‍යාපාර  සැලැස්ම.

* වර්තමාන සේවක සංයුතිය හා අත්‍යවශ්‍ය සේවක සංඛ්‍යාව හඳුනා ගැනීම.

* සේවක විශ්‍රාම ගැනීම හා ස්වෙච්චා විශ්‍රාම ගැන්වීමේ යෝජනා ක්‍රමයක් (VRS) හඳුන්වා දීම.

* මූලික වැටුපෙන් අඩක් ගෙවා නිදහස් කල හැකි සේවකයන් හඳුනා ගැනීම.

* අවම සේවක සංඛ්‍යාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේද හඳුනා ගැනීම.

* වැටුප් සඳහා සමස්ත මාසික වියදම.

* වියදම් පාලනය සඳහා ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග.

* මෙම ක්‍රියාමාර්ග සහ එමඟින් කොපමණ ප්‍රගතියක් ඉතිරිකර ගැනීමට පියවර ගෙන තිබේද යන්න පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව (නිෂ්පාදන වියදම්, විදුලිය, අතිකාල දීමනා,.... ආදිය)

* ආදායම වැඩි කරගැනීමට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග.


PHOTO 2022 06 06 14 03 09 

Leader Whats app

 

 

 

 

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates

නවතම පුවත්