අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් මඟින් පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම ප්‍රමාද කිරීමේ ඉඩකඩක් පවතින බව මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය පවසයි.එහි කැඳවුම්කරු රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි පැවසුවේ එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවුවහොත් ඊට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවයි.නියමිත කාලයට මැතිවරණ ලබාදීම මැතිවරණ කොමිසමේ සහ ආණ්ඩුවේ වගකීමක් වන බවද මාර්තු 12 ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

JW

 

worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image