අපරාධ මර්දනය සහ මත්ද්‍රව්‍ය තුරන් කිරීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන යුක්තිය මෙහෙයුම තමන් අගය කරන බව ජපාන තානාපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.


ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති MIZUKOSHI Hideaki සහ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් අතර හමුවක් මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී සිදුවු අතර එහිදි තානාපතිවරයා ඒ බව පවසා ඇත.

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සහ වීසා නිකුත් කිරීම පිළිබඳව මෙන්ම ජාතික ප්‍රතිසන්ධාන වැඩපිළිවෙළ සම්බන්ධයෙන්ද මෙම හමුවේදී තානාපතිවරයා සහ අමාත්‍යවරයා අතර අදහස් හුවමාරු කර ගැනිණි.

මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රජා පොලිස් කමිටු  වැඩසටහනේ සාර්ථකත්වය සහ එහි වැදගත්කම පිළිබඳවද ජපාන තානාපති දැනුවත් කිරිමට මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා කටයුතු කළේය.

ඉදිරියේදී  යළිත් අවස්ථාවක ජපාන තානාපති MIZUKOSHI Hideaki සහ අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් හමුවී ඉහත සාකච්ඡා කරන ලද කරුණු පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහස් හුවමාරු කරගැනීමට බලාපොරොත්තු ඇතිව සාකච්ඡාව අවසන් වී තිබේ.

(චතුරංග මේදිස්)

yukthiya japan 1


worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්