පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු සිංහල භාෂාවෙන් රචනා කළ පළමු චරිතාපදානය මාර්තු මස 05 වනදා එළිදැක්වීමට නියමිතය.


මෙම කෘතිය රචනා කර ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉම්තියාස් බාකිර් මාකර් විසිනි.


invitation my book Final page 0001


(nethnews.lk)


worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්