කාර්මික වශයෙන් නිශ්පාදනය කරන වැසිකිළි කඩදාසි (ටොයිලට් පේපර්ස්) සඳහා පරිසර හිතකාමී විසඳුම ශ්‍රී ලංකාවේ ද වැවෙන මේ ශාක වර්ගය විය හැකිද?

කෙන්යාවේ ඔසූවේදීයෙකු වන මාර්ටින් ඔඩියම්බෝ විශ්වාස කරන්නේ ඔවුන්ට එය කළ හැකි බව ය. වාණිජ නිෂ්පාදනය සඳහා දිගු ගමනක් තිබුණද, ඔවුන් දැනටමත් ඉන් සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභ ලබා දෙයි.

ටොයිලට් පේපපර්ස් ලෙස භාවිත කෙරෙන්නේ මේ ශාකයේ කොළය. ඒවාට කිසිදු සැකසීමේ ක්‍රියාවලියක් අවශ්‍ය නොවන අතර, ඒවායේ මෘදු බව සහ ප්‍රතිබැක්ටීරීයාකාරක මින්ටි සුවඳ සමඟ සුවපහසු බව සහතික කරයි.worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image