ඩිජිටල් හෙල්ත් ගැන ඔබේ හිතේ මතුවී තියෙන ප්‍රශ්න අපි හඳුනා ගත්තා.


ඒ වගේම මෙතෙක් Saman4You නාලිකාව ඔස්සේ ඩිජිටල් හෙල්ත් පිළිබඳව අප ඉදිරිපත් කළ වීඩියෝ මාලාව බලා ඔබ අපෙන් ඇසූ ප්‍රශ්න ගොන්නත් අපේ අවධානයට ලක් වුණා.

අන්න ඒ ප්‍රශ්න සියල්ලට දැන් මෙන්න පිළිතුරු.

බලන්න. දැනුවත් වෙන්න.

ගෙදර ඉඳන් ලේසියට පහසුවට නොමිලේ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමේ ඩිජිටල් ක්‍රමවේදය ළඟදීම අප ඔබට හඳුන්වා දෙනවා. ඒ සඳහා දැන්ම දැනුවත් වෙන්න.

මෙන්න මෙතැනින් පළමු Q&A වීඩියෝව බලන්න.

 

Leader Whats app

19

  9

subscribeYT

WhatsApp Image 2021 09 13 at 13.49.58

නවතම පුවත්