ඒෂියන් මිරර් විසින් චින්තන ධර්මදාස එක්ක කළ සෙක්ස් ගැන දීර්ඝ කතාබහක්. 


සෙක්ස් ගැන එහෙම කතා කරන්නෙත් අඩුවෙන් . 

හැබැයි චින්තන කියන්නෙ අපි දේශපාලනය ගැන කතා කරනවට වඩා සෙක්ස් ගැන කතා කරන එක වැදගත් කියල . 

ඒත් එතකොට අපේ සදාචාරයට මොනවා වෙයිද ?


worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්