රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව මුදල් නොමැති නිසා රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ භාෂා ප්‍රවීණතා පාඨමාලා තාවකාලිකව නතර කර ඇති බව දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම

ගුරු සංගමයක් පවසයි.

ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් පෙන්වා දෙන්නේ, රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතා පාඨමාලා පැවැත්වීම සඳහා පවතින ප්‍රතිපාදන අවසන්වීම මත එම පාඨමාලා අලුතින් ආරම්භ කිරීම නතර කර ඇති බවට රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර  ඇති බවයි.

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 18/2020 අනුව 2007 වසරෙන් පසු රාජ්‍ය සේවයට පිවිසි රාජ්‍ය නිලධාරීන් 2020.10.16 දින සිට වසර 03 ක් ඇතුළත දෙවන රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාවයට අදාළ භාෂා පාඨමාලා සම්පූර්ණ කළ යුතුය.

එසේ නොවන්නේ නම් රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් වර්ධක හා උසස්වීම් අහිමි වේ.

 

රාජ්‍ය සේවය පවත්වාගෙන යාමට අදාළව සපුරාලිය යුතු සුදුසුකමක් වන භාෂා ප්‍රවීණතාවය සපුරාලීමට අදාළව රාජ්‍ය සේවකයන්ට නොමිලේ පැවැත්විය යුතු භාෂා පාඨමාලා රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය තුළ ප්‍රතිපාදන නොමැති වීම මත රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නතර කර ඇති තත්වය තුළ නියමිත දිනට පෙර භාෂා පාඨාමාලා සම්පූර්ණ කිරීමේ හැකියාව අහිමිව ඇති බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ලංකා ගුරු සංගමය පවසන්නේ.

 

මේ තත්වය තුළ 2007 වසරෙන් පසු රාජ්‍ය සේවයට එක් වූ ගුරුවරු විශාල පිරිසක් සහ විදුහල්පතිවරු ඇතුළු රාජ්‍ය සේවකයන්ට භාෂා ප්‍රවීණතාවය සම්පූර්ණ කිරීමේ අවස්ථාව අහිමිව ඇති බව  ගුරු සංගම් නායක ජෝසප් ස්ටාලින් වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙයි.

"රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාවය සැපිරීමෙන් තොරව වැටුප් වර්ධක හා උසස්වීම් නතර වන තත්වය තුළ පීඩාවට පත්ව ඇති රාජ්‍ය සේවකයන් තවදුරටත් පීඩාවට පත්වීම සිදුවේ."

මෙම තත්වය පිළිබඳව අවධානය යොමුකර භාෂා ප්‍රවීණතාවය සම්පුර්ණ කිරීම සඳහා රාජ්‍ය සේවකයන්ට ලබා දී ඇති සහන කාලය දීර්ඝ කිරීමට කටයුතු යොදන ලෙස ලංකා ගුරු සංගමය රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයාගෙන් හා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගෙන් ලිඛිතව ඉල්ලා සිටී.

 

 

Leader Whats app

 

 

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates

නවතම පුවත්