අද (02) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලංකා සුදු ඩීසල් සහ භූමිතෙල් මිල

පහළ දැමීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ලංකා සුදු ඩීසල් මිල රුපියල් 15කින් සහ භූමිතෙල් මිල රුපියල් 10කින් පහත දැමීමට තීරණය කර ඇත.

මේ අනුව ලංකා සුදු ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 405ක් වන අතර භූමිතෙල් ලීටරයක නව මිල වන්නේ රුපියල් 355කි.

ඒ අනුව ලංකා IOC සමාගමද ඩීසල් රුපියල් 15කින් සහ භූමිතෙල් රුපියල් 10කින් මිල පහළදැමීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

oil

 

 


JW

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්