මේ වන විට සංක්‍රමණික කම්කරුවන් කම්කරු ව්‍යාපාරයේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වන අතර

සාධාරණ ලෙස සැලකීම සහතික කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කළ යුතු බව 'සංක්‍රමණික හඬ සාමූහිකය'  (VoM - Voice of Migrant Network) පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික බර දරන්නේ සංක්‍රමිණික ප්‍රජාවය බව පෙන්වාදෙමින්, සංක්‍රමණික හඬ සාමූහිකය ඉහත අවධාරණය සිදුකර ඇත්තේ මැයි දින පණිවිඩයක් නිකුත් කරමිනි.


''කම්කරුවන්ගේ දායකත්වය සහ ජයග්‍රහණ අගය කිරීම සඳහා කම්කරු දිනය මැයි 01 දින ලොව පුරා සමරනු ලබයි.

මේ වන විට සංක්‍රමණික කම්කරුවන් කම්කරු ව්‍යාපාරයේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වන අතර සාධාරණ ලෙස සැලකීම සහතික කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කළ යුතු වේ.

ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රම සංක්‍රමණය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින අතර ශ්‍රී ලාංකිකයන් මිලියන 1.5 ක් විදේශයන්හි සේවය කරයි. අප ආර්ථිකය ඔවුන්ගේ මුදල් වලින් ප්‍රතිලාභ ලබයි. නමුත් වැඩ කරන ස්වභාවයන් අනුව ඉතා දුෂ්කර තත්ත්වයන් යටතේ කරනු ලබන අතර, සූරාකෑම, වෙනස්කම් කිරීම, සමාජ ආරක්ෂණ සහ නිසි සෞඛ්‍ය රැකවරණය සඳහා ප්‍රවේශයක් නොමැතිකම ඉතාම කණාගාටුදායකය .

සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයන්ගේ තත්ත්වය යහපත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය මෑත වසරවලදී ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇතත්, විශේෂයෙන්ම රට මුහුණ දෙන COVID-19 වසංගතය සහ ආර්ථික අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් පැවැති ගැටලු තවමත් නිරාකරණය වී නොමැත.  

VoM ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික සේවකයින් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් සමඟ සහයෝගයෙන් සිටින අතර ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ සුබසාධනයට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදී කටයුතු කරන ලෙස රජයෙන්, ආයතන හා ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන සංවිධානවලින් ඉල්ලා සිටිමු.

විදේශ සංක්‍රමණික සේවකයින් සංක්‍රමණයේ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් ලෙස හඳුනා ගැනීම සඳහා, සියලුම සංක්‍රමණික සේවකයින් සඳහා තොරතුරු පත්‍රිකාවක් ලෙස විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය (FBR) භාවිතා කිරීම, ඵලදායී පවුල් ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩසටහනක් (FSM) සහතික කිරීම, පිටත්වීමට පෙර පුහුණුව යාවත්කාලීන කිරීම වැනි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාමාර්ග ජාලය හැකි ඉක්මනින් ක්‍රියාත්ම කිරීම කාලෝචිතය. ආපසු පැමිණීමේ යෙදවුම් සහ පුද්ගලික ආයතන සමග පොදු හවුල්කාරිත්වයන් සමඟ, සංක්‍රමණික සමාජය සම්බන්ධව පැමිණිලි හැසිරවීමේ යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කිරීම, සැලසුම් සහ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලීන්හි සංක්‍රමණික සේවකයින් ඇතුළුව ආපසු පැමිණෙන දත්ත ගබඩාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඔවුන්ගේ ඡන්ද අයිතිය සහතික කිරීම යන කරුණු ක්‍රිියාත්මක කිරීමට පියවර ගැනීමට කටයුතු කිරීම වහාම ක්‍රියාත්මක කිරීම ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරන ආයතන වල වගකීම වන්නේය.

සමස්තයක් වශයෙන්, එම ප්‍රකාශය මගින් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට සහ සමාජයට සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ යහපැවැත්ම සුරක්ෂිත වන අතරම ඔවුන්ගේ දායකත්වය පිළිගැනීමේ සහ අගය කිරීමේ වැදගත්කම අප සංවිධාන අවධාරණය කරමු.


VOICE OF MIGRANTS COALITION

1) Ape Shakthi Gami Kantha Padanama

2) Aaruthal

3) Catholic Commission

4) Center for Human Rights and Community Development (CHRCD)

5) Community Development Services

6) Darani Swashakthi Padanama

7) Eastern Self-Reliant Community Awakening Organisation (ESCO)

8) Environment and Community Development Information Center

9) Future in our Hands Development Fund

10) Lanka Plus

11) Migrant Workers’Association Killinochchi

12) National Union of Sri Lanka Seafarers (NUSS)

13) Plantation Rural Education Development Organization (PREDO)

14) Praja Diriya Padanama

15) Protect Union

16) Rajarata Gami Pahana

17) Rajarata Praja Kendraya

18) Sesatha Economic and Livelihood Development Association

19) Social Organizations Networking for Development (SOND)

20) Social Welfare Organization Ampara District (SWOAD)

21) Solidarity Center (American Center for International Labor Solidarity)

22) Sri Lanka Nidahas Sevaka Sangamaya (SLNSS)

23) Stand Up Movement

24) The Power Foundation

25) Tissa Jaya Lama Padanama

26)  Uva Shakthi Foundation

27) Uva Wellassa Women’s Organization

28) Wayamba farmers, Environmental and Human Development

29) Women’s Development Federation

30) Women and Media Collective

31) Working Women’s Front


32) Voluntary Organization for Vulnerable Community Development

33) Young Muslim Men’s Association Kandy

 

 

 

JW

logo

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Exchange Rates

නවතම පුවත්

ඇඩ්වර්ටයිසිං ලෝකය