පොලිස් පාලනයෙන් ඉවත් කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගිනිමින් උතුරු නැගෙනහිර දෙපළාතේ දුම්රිය හරස් මාර්ග ආරක්ෂකයන් දෙදින වැඩ වර්ජනයක් දියත් කිරීමට තීරණය කර තිබේ. 


ජනාධිපතිවරයාගේ උතුරේ සංචාරය ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කරන වැඩ වර්ජනය ජනවාරි 4 වැනිදා උදෑසන හයේ සිට 6 වැනිදා උදෑසන හය දක්වා ක්‍රියාත්මක බව පවසන දුම්රිය හරස් මාර්ග ආරක්ෂකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති මගීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ එම කාලය තුළ ආරක්ෂාකාරී ලෙස කටයුතු කරන ලෙසයි. 

මුලතිව් මාධ්‍ය සමාජයේ ජනවාරි 3 වැනිදා පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී එම සංගමයේ සභාපති රොහාන් රාජ් කුමාර් වැඩි දුරටත් පෙන්වා දුන්නේ, වසර 11 ක් තිස්සේ දිවයින පුරා සේවකයන් 2064 දෙනකු ජීවත් වීමට සරිලන වැටුපක් නොලබා පොලීසියේ පාලනය යටතේ දුම්රිය හරස් මාර්ග ආරක්ෂකයන් ලෙස සේවය කරන බවයි. 

ඔහුට අනුව එක් සේවකයකුට දෛනිකව ලැබෙන්නේ රුපියල් 250 ක මුදලක් පමණි. 

 

වහල් සේවකයන් ලෙස පොලීසිය යටතේ කටයුතු කරන දුම්රිය හරස් මාර්ග ආරක්ෂකයන් වහාම ඉන් නිදහස් කරන ලෙස උතුරේ තෙදින සංචාරයක නිරත ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන් මෙම වැඩ වර්ජනය දියත් කරන බව කී රොහාන් රාජ් කුමාර් තව දුරටත් සදහන් කළේ ජීවත් වීමට සරිලන වැටුපක් වහාම ලබා දෙන ලෙසයි. 

 

"මේ පොලීසියට වහල් වෙලා සිටින අපිව වහාම පොලීසියෙන් නිදහස් කරන්න කියලා 4, 5, 6 වැනි දින වල උතුරට පැමිණෙන අතිගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දැනුවත් කරමින් අපි මේ වැඩ වර්ජනය කරන්න සුදානම් කර තියනවා." 

දුම්රිය හරස් මාර්ග ආරක්ෂකයට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ස්ථිර පත් වීම් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටින දුම්රිය හරස් මාර්ග ආරක්ෂකයන්ගේ සංගමය අවධාරණය කරන්නේ ජීවත් වීමට සරිලන වැටුපක් ලබා නොදන්නේනම් දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වලට එළඹීමට සිදු වන බවයි. 


worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image