පහලොස් වසරකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ යුද හමුදාව විසින් බලහත්කාරයෙන් අත්පත්කරගෙන සිටින

වන්නියේ මහවිරු සුසාන භුමියක් මැනීමේ කටයුතු සදහා පැමිණි මිනින්දොරු නිලධාරීන් විරෝධතා මගින් පසු බැස්සවීමට ප්‍රදේශවාසී දෙමළ ජනයා සමත්ව තිබේ.

පළාත් බද වාර්තාකරුවන් පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 23 වැනි සිංහ රෙජිමේන්තුව විසින්, ඔවුන්ගේ කඳවුරට ආසන්නව පිහිටා ඇති අලම්පිල් මහවිරු සුසාන භූමිය අත්පත්කරගෙන සිටින අතර එහි ඉඩම් මැනීම සදහා ජනවාරි 18 වැනිදා පැමිණි  මිනින්දොරු නිලධාරීන් පසුබස්වන්නට ජනතාව  සමත් වු බවයි.

යුද හමුදාව විසින් බලහත්කාරයෙන් අත්පත්කරගෙන සිටින අලම්පිල් මහවිරු සුසාන භූමියට අයත් අක්කර හතරක පමණ භුමිය මැනීමට සිය විරෝධය පළ කරමින් ගම්වැසියන් 14 දෙනකු සිය අත්සන් සහිත ලිපියක් මුලතිව් මිනින්දෝරු නිලධාරීන් වෙත ලබා දීමටත් කටයුතු කර තිබේ.

"මේ ඉඩම අපේ ඥාතීන් මිහිදන් කර තිබෙන ඉඩමයි. මේ ඉඩම මැනීම හෝ අත්පත්කරගැනීම අපි අනුමත නොකරමු. ඒ නිසා මේ ඉඩම මනින්න එපා යයි අපි කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු," යනුවෙන් එම ලිපියේ සදහන්ව ඇත.

උතුරු පළාත් සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රී තුරෙයිරාසා රවිහරන් පවසන පරිදි අලම්පිල් මහවිරු සුසාන භූමියේ  එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයන් 800 කගේ පමණ සිරුරු මිහිදන් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා යුද  හමුදාවේ 23 වැනි සිංහ රෙජිමේන්තුව විසින්, ඔවුන්ගේ කඳවුරට ආසන්නව පිහිටා ඇති  අලම්පිල් මහවිරු සුසාන භූමිය අපවිත්‍ර කර ඇති බවට ප්‍රදේශවාසී දෙමළ ජනයා පසුගිය සමයේ අවස්ථා කිහිපයකදීම චෝදනා කර තිබුනි.

ඔවුන් දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටින්නේ  අලම්පිල් මහවිරු සුසාන භූමිය වහාම නිදහස් කරන ලෙසයි.


jdfsd

worky

worky 3

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image