බාල දැරියන් දූෂණය කිරීමට අදාළව දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ පනවා ඇති විධිවිධාන සංශෝධනය කිරීම සදහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

 

ඒ සම්බන්ධ නීති ප්‍රතිපාදන දැක්වෙන්නේ ව්‍යවස්ථාපිත ස්ත්‍රී දුෂණය යටතේය.

 
දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 363 වන වගන්තියේ ස්ත්‍රී දුෂණය බරපතල අපරාධයක් වශයෙන් අර්ථ නිරූපණය කර ඇති අතර, එම අපරාධය යටතට ගැනෙන නිශ්විත වරදවල් කවරේද යන්න පිළිබදවද දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ කරුණු ඇතුලත් බවයි රජය පවසන්නේ.
 
 
 
ස්ත්‍රී දුෂණයට අදාලව නීතියේ පරස්පරතාවක් !
 
 
 
"එහෙත් ව්‍යවස්ථාපිත ස්ත්‍රී දුෂණයට අදාලව නීතියේ පරස්පරතාවක් පවතින බව පෙනී ගොස් තිබේ".
 
 තවද ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය නීති සංගමය විසින් සිදු කරන ලද අධ්‍යයනයක් මගින් ව්‍යවස්ථාපිත ස්ත්‍රී දුෂණයට අදාළව දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ විධිවිධාන සංශෝධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව පෙන්වා දී තිබෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රසිද්ධ කර තිබෙන ජනවාරි 18 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ  දැනුම් දීමේ නිවේදනයේ දැක්වේ.
 
 ඒ අනුව වර්තමාන තත්වයට ගැලපෙන අයුරින් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයට සංශෝධන කෙටුම්පත් කිරීම සදහා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකයන්ට උපදෙස් දීම පිණිස අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.
 
 
 
 

 

 
පොලිස් ඇමතිට එරෙහි පොලිස් පැමිණිල්ලක්
 
 
මංගල මොකාට ද එන්න හදන්නේ? 
 
 

 

 

 

subscribeYT

WhatsApp Image 2021 09 13 at 13.49.58