සමාජ මාධ්‍ය කියන්නේ සමාජ අවිඥාණය පුපුරා යාමක්. 


ඒ අර්ථයෙන් ලංකාවේ කරන්න හදන සමාජ මාධ්‍ය නියාමනය තාර්කික දෙයක් නෙවෙයි.


JW

worky sin

Follow Us

Image
Image
Image
Image
Image
Image

නවතම පුවත්